O PROJEKCIE

Celem Projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych u 9 pracowników 9 bibliotek - 1 instytucji kultury oraz 900 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w mieście Poznań. Projekt przyczyni się do założenia celu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, tj. wzmocnienia cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju, a także ułatwienia dostępu do technologii cyfrowych.

Projekt „Cyfrowy skok w GOK –Miasto Poznań” nr POPC.03.02.00-00-0454/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zakres wsparcia

  1. Projekt zostal podzielony na II Etapy:
    • I Etap – Szkolenia dla pracowników instytucji kultury
    • II Etap - Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.
  2. W ramach projektu zaplanowane szkolenia dla pracowników bibliotek oraz dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w formie stacjonarnej, grupowej formie z 5 obszarów rozwoju kompetencji cyfrowych:
  3. Do realizacji zajęć został zakupiony sprzęt informatyczny, medialny i komputerowy oraz oprogramowanie.
  4. Każdy Uczestnik Projektu będzie mógł wziąć udział tylko w 1 cyklu szkoleń. Kolejność zgłoszenia na wyznaczone szkolenia do wyczerpania miejsc wg puli miejsc utworzonych w ramach projektu.

Szkolenia prowadzone stacjonarnie w filiach Biblioteki Raczyńskich lub w trybie online. Wybierz opcję dla siebie

A A A A A A
A A A A A A